Onze tips & adviezen

Hoe eenvoudig en gratis uw website laten testen ?

Uw website regelmatig testen is een absolute noodzaak.
Het helpt u niet enkel om foutjes te vinden in de inhoud of de werking van de site, maar ook aan gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie te winnen.

Nog interessanter is om iemand anders uw site te laten uittesten. En dat kan op een snelle, gratis en een zeer eenvoudige manier gebeuren.
Het enige wat u nodig hebt is een computer met internet aansluiting en een testpersoon.

Een gebruikerstest gaat steeds uit van concrete opdrachten.
Iemand zo maar ‘los’ door uw site laten lopen heeft weinig zin. Bedenk daarom een 3-tal taken / acties om uit te voeren op uw site.
Dit kunnen zeer gerichte taken zijn zoals bijvoorbeeld ‘koop product X via de site aan’ of  ‘doe een offerte aanvraag via de site’.
Maar ook meer open acties zijn mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn ‘bekijk welke producten we in dit gamma beschikbaar hebben’ of ‘zoek naar een geschikt product om …’.

Het zijn deze acties / taken die de basis vormen van de eigenlijke gebruikerstest.
Denk er dus goed over na en maak ze zo relevant mogelijk.

Procedure van een eenvoudige gebruikerstest
Wanneer u uw testpersoon hebt gevonden en enkele duidelijke taken werden gedefinieerd dan kan u van start gaan.

Volg vanaf dan de volgende procedure :

  • Zet uw site, vooraf, open op de homepage.
  • Bespreek kort de taak / actie met de testpersoon en vermijd andere, extra, uitleg.
  • Laat de testpersoon de actie uitvoeren en observeer daarbij zeer nauwkeurig zijn handelingen.
    • Ontdek wanneer er wordt getwijfeld en tracht te bedenken waarom.
    • Merk ook op wat goed werkt / loopt op de website. Waar heeft de testgebruiker met andere woorden geen problemen mee ?
  • Antwoord tijdens het testen niet op de vragen van uw testpersoon (anders geeft u extra uitleg en zo is de test niet representatief meer).
  • De test is afgelopen wanneer of de actie is uitgevoerd of wanneer de testpersoon opgeeft.
  • Noteer na de test nauwkeurig al uw bedenkingen.

Dergelijke testen zijn zeer zinvol en leren u telkens iets bij over de sterke en minder sterke punten van uw website.
U kan deze test talloze keren uitvoeren met verschillende testpersonen.

En wat met café testing ?
Een leuke variant van deze test is café testing.
Hierbij zoekt u een leuk cafeetje uit, al dan niet met terras, waar u WIFI toegang hebt.
Wanneer u iemand alleen ziet zitten dan nodigt u deze persoon uit om testpersoon te zijn in uw gebruikerstest, en dat in ruil voor een drankje.
Na een uurtje hebt u nieuwe contacten gelegd en vooral heel wat opgestoken over de werking van uw site.

Posted by Lieven Van de Velde in Onze tips & adviezen